Såsom återflyttad kan jag, Kåge Klang, tacka Karin Nordvaller för att hon i februari 2014
samlade ett 20-tal kulturpersonligheter i Danderyd, med avsikten att ge ett avtryck i kommunens politik.
Då fick jag möjlighet att föreslå att vi, för största möjliga effekt, borde starta ett nytt parti.
Jag har efter åtta år som ordförande i Konstnärernas riksorganisation KRO-syd, sett hur bl.a. Sverigedemokraterna
begränsat möjligheterna till nutidskultur, men att de egentligen bara är ytterligheten till hur hela samhället har kommit att formas.
Kultur ses snarare som en förvaltning av det forna, än skapande av framtid. I Danderyd är det värre än i andra
kommuner, man anser att kulturen i Stockholm ligger för nära att det inte är lönt att ha en lokal kultur.
Danderyds utgifter för allmän kulturverksamhet/person är bland den lägsta i rika kommuner
(40-88 kr 2010-13) och knappt i källarnivå gentemot enklare kommuner
(Stockholm 350-480 kr; Nacka 439-544 kr; Nykvarn 464-750 kr).
(Se Myndigheten för kulturanalys )

 

Aktiviteten var hög för att formulera ett program som skulle hålla för alla delar av kommunens politik och
de andra partierna var både oroade och välkomnande mot oss. Kultur blev för en gång skull en valfråga.

 

 

 

Genom detta brev fick Karin Nordvaller kalla fötter. Som hon var partisekreterare och inte längre ville ha någon som helst kontakt med mig, blev min roll som partiledare ohållbar. Som synes i brevet var jag inte beredd att avgå om jag hade stöd av resten i partiet, men några som satt på valbar plats gick upp i taket för detta brev och ville inte vara kvar på valsedlar om jag var det. (En av dessa hade dessutom hoppat av partiet när någon vecka efter att valsedeln tryckts)

Enligt de stora partiernas regler för vallistan, är den obevekligt stadgad när den gått till tryck, så varför skulle det vara annorlunda för våran mycket svagare organisation. Jag satte mig därför emot att byta ut våra valsedlar som vi redan fått levererade. Jag erbjöd i första hand att avstå min valbara plats till förmån för resten av valsedelns namn för att slippa blanka valsedlar.

Med blanka valsedlar och ingen som delade ut i höghusområden, tror jag att vi likväl gjorde ett utomordentligt val. För varje valbar plats mobiliserade vi 11 väljare. Hade vi lyckats med 618 väljare istället hade vi varit lika stora som Danderyds största parti, så sträckan till maximalt mål var långt.

 

 

 

Signerat Kåge Klang, åter ordförande efter valet.
PS. Styrelsen med Pia de Wahl har ansvaret för 2018 års val. DS.